Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
2018 YILI İDARİ PARA CEZALARI
12.12.2017  

2017 Yılı için yeniden değerleme oranı Maliye Bakanlığınca ilgi (b) tebliğ ile % 14,47
(ondört virgül kırkyedi) olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda;
a) 30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32-43 üncü maddelerinde yer alan çeşitli kabahatler ile ilgili öngörülen idari para cezaları,
b) 14/07/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 6/2 maddesinde öngörülen idarî para cezaları,

c) 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, 09/01/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununda düzenlenen, kolluk birimlerince yerine getirilen kabahatlere ilişkin idari para cezaları,
ç) 26/06/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununda düzenlenen idari para cezaları,
2018 yılı için yeniden düzenlenmiştir.
            Buna göre; 01 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere ilgili mevzuatta düzenlenen çeşitli kabahatler için öngörülen idari para cezalarının uygulanmasında bu miktarların dikkate alınması gerekmektedir.
            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. 

2018yili_idariparacezalari.rar2018yili_idariparacezalari.rar ​​
 
 
  • İçişleri Bakanlığı
  • EGM Kurumsal e-Posta
  • Trafik Güvenliği Platformu 2020
  • Ulusal Ulaştırma Portalı
  • TUBİM
  • POLSAN
  • Polis Radyosu
  • Polis Eşleri Derneği