Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
2017 YILI İDARİ PARA CEZALARI
 
2016 Yılı için yeniden değerleme oranı Maliye Bakanlığınca ilgi (b) tebliğ ile % 3,83 
(üç virgül seksenüç) olarak belirlenmiştir. 
Bu kapsamda; 
a) Kabahatler Kanununun 32-43 üncü maddelerinde yer alan çeşitli kabahatler ile ilgili öngörülen idari para cezaları,(Ek 1) 
b) 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun,(Ek 2) 
c) 09/01/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun(Ek 3), 
ç) 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununda düzenlenen, kolluk birimlerince yerine getirilen kabahatlere ilişkin idari para cezaları(Ek 4) ve 
d) 26/06/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununda düzenlenen idari para cezaları(Ek 5), 
2017 yılı için yeniden düzenlenmiştir. 
Buna göre; 01 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere ilgili mevzuatta düzenlenen çeşitli kabahatler için öngörülen idari para cezalarının uygulanmasında bu miktarların dikkate alınması gerekmektedir.2017 idari para cezaları.rar2017 idari para cezaları.rar
 
 
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • EGM Kurumsal e-Posta
  • Trafik Güvenliği Platformu 2020
  • Ulusal Ulaştırma Portalı
  • PEKAY
  • UPEM
  • TUBİM
  • POLSAN
  • Polis Radyosu