Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
MAHALLE POLİSLİĞİ
 
WEB ÜZERİNDEN MAHALLE POLİSİNE ERİŞİM PROJESİ
 
 

                  Bu proje ile vatandaşlarımızın mahallesinde görev yapan ve topluma yakın bir anlayışla hizmet sunmayı amaçlayan Toplum Destekli Polislere, çağımızın vazgeçilmez iletişim vasıtası olan İnternet üzerinden de ulaşabilmesinin, vatandaşlarımızın güvenlik hizmetlerine katılım ve desteğini sağlamak bakımından kaçınılmaz bir hizmet sunma yöntemi olduğu değerlendirilmektedir.

           Bunu temin etmek amacıyla Bakanlığımızca “Web Üzerinden Mahalle Polisine Erişim Projesi” çalışmaları tamamlanmıştır.

               Proje kapsamında;

Vatandaşlarımızın, e-devlet kapısı olan “https://www.turkiye.gov.tr/mahalle-polisi” adresi üzerinden “Mahalle Polisi” ni öğrenebilmesi,

             Mahalle sakinlerinin mahallelerinden sorumlu Toplum Destekli Polis ile iletişim kurması ve bu iletişimin modern iletişim araçları kullanılmak suretiyle yerine getirilmesine imkân sağlanması,

   Vatandaşlarımızın Toplum Destekli Polislik hizmetleri hakkında bilgilendirilmesi,

   Güvenlik hizmetleri konusunda toplumsal desteğin artırılması,

 Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi yönüyle daha geniş bir toplum kesimine ulaşılmasının sağlanması,

   Vatandaşlarımızın TDP hakkındaki görüş ve önerilerinin alınması, Amaçlanmaktadır.

  İşbirliği Yapılan Kurum ve Kuruluşlar;

  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

  Türksat A.Ş.

Yapılan Aktiviteler;

           Türksat, Bilgi İşlem Dairesi ve Başkanlığımız ortak çalışmaları sonucu “Web Üzerinden Mahalle Polisine Erişim Projesi” çalışmaları tamamlanmış ve 05 Ocak 2012 tarihinde kullanıma açılmıştır.

      Proje konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirici 500 bin adet broşür bastırılarak illerimize gönderilmiştir. Gönderilen broşürler il ve ilçelerdeki vatandaşlarımıza dağıtımı sağlanmıştır.

 
  • İçişleri Bakanlığı
  • EGM Kurumsal e-Posta
  • Trafik Güvenliği Platformu 2020
  • Ulusal Ulaştırma Portalı
  • TUBİM
  • POLSAN
  • Polis Radyosu
  • Polis Eşleri Derneği