Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
POLİS MERKEZLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ
Polis Merkezi Amirliği, görev yaptığı yerde genel güvenlik hizmetlerini yürüten ve  Polis Merkezi Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeği hükümlerine göre teşkil edilen, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı temel hizmet birimidir.
Kanun hâkimiyetinin sağlanması ve korunması, suç işlemeye yönelik davranışların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi Polis Teşkilatının temel görevlerindendir. Yapmış olduğu görev ile vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlayan teşkilatımızın en temel birimlerinden biri de şüphesiz polis merkezleridir. Yüklendiği görev ve misyon itibariyle polis merkezleri, toplumun her kesiminin güvenlikle ilgili talep ve beklentilerini karşılaması yönüyle vatandaşın ilk müracaat noktası, halkın başvuru mercii ve Emniyet Teşkilatının vitrini durumundadır.
Teşkilatımızda uzun yıllardır eksikliği hissedilen konulardan polis merkezleri kuruluş, görev ve çalışma esaslarını belirleyen mevzuat çalışmalarına başlanmış ve bu çalışmaların sonucunda 3 Ağustos 2011 tarihinde Polis Merkezi Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlüğe konularak görev tanımlarının belirlenmiştir.
 
Ayrıca Polis Merkezi Amirliğinin etkinliğinin artırılması çalışmaları kapsamında, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde taşra birimlerimiz için Polis Merkezi Amirliği Görev Tanımları Rehberi hazırlanarak tüm Polis Merkezi Amirliklerine gönderilmiştir.
 
Polis Merkezi Amirliği Kuruluş Usul ve Esasları;
Polis Merkezi Amirliği Polis Merkezi Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin 6‘ncı Maddesinde belirlenen esaslara uygun olarak ve tipi belirtilerek valinin gerekçeli talebi üzerine, Genel Müdürün uygun görüşü ve Bakan onayı ile kurulur.
Polis Merkezi Amirliği, kurulacağı ve sorumlu olacağı yerin nüfusuna ve genel güvenlik durumuna göre Nüfusu A Tipi (100.000 ve üstü), B Tipi (20.000-100.000), C Tipi (0-20.000) olmak üzere üç ayrı şekilde kuruluşu yapılır.
Polis Merkezi Amirliği;
§   Grup Amirliği,
§   İdari Büro Amirliği,
§    Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği,
§   Adli İşlemler Büro Amirliği
§   Düzenleyici İşlemler Büro Amirliğinden oluşur.
Bağlılık;
Polis Merkezi Amirliği yürüttüğü hizmet itibariyle İllerde Asayiş Şube Müdürüne; Büyükşehirdekiler dâhil ilçelerde, İlçe Emniyet Müdürüne/Amirine bağlıdır.
 
Polis Merkezi Amirliğinin Görevleri;
 
 • Yaya ve motorize önleyici devriye hizmetlerini yürütmek,
 • Meydana gelen her türlü suç ve kabahat il tehlike oluşturan diğer olaylara müdahale etmek, gerekli adli ve idari işlemleri yapmak,
 • Halkın can ve mal güvenliği ile genel sağlığı tehlikeye düşüren durumlarda gerekli koruyucu ve düzenleyici görevleri yerine getirmek,
 • Yapılan müracaatları kabul ederek, görev alanına giren konularda gerekli işlemleri yapmak, diğer birim ve kurumların görev alanlarına giren konularda da ilgili birim ya da kuruma yönlendirmek,
 • Umuma açık yerlerin denetimini yapmak,
 • Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik gerekli çalışmaları yapmak,
 • Kayıp veya aranan şahısların bulunmasını veya yakalanmasını sağlamak,
 • Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında verilen görevleri yerine getirmek,
 • Adli makamlardan gelen evrakın gereğini yerine getirmek,
 • Tebligat Kanunu kapsamında, usulüne uygun olarak gelen ve polisçe yapılması gereken tebligat işlemlerini yürütmek,
 • İdari makamların, kanunla öngörülen güvenliğin sağlanmasına ve tahkikatların yapılmasına yönelik taleplerini yerine getirmek,
 • Yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgileri ve istatistikleri tutmak veya bu amaçla hazırlanan bilgi sistemlerini kullanmak,
 • İlgili mevzuat kapsamında arşiv iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Polis merkezi bina ve araçlarının güvenliğini sağlamak,
 • Polis merkezinin genel tertip ve düzeninin sağlanmasına ve işleyişine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Trafik zabıtasının olmadığı yerlerde trafik hizmetlerini yürütmek; diğer yerlerde trafik kazalarıyla ilgili olarak kanunla verilen işlemleri yapmak,
 • Mevzuat gereği ilgili makamlarca yürütülen mühürleme, açma, kapatma gibi görevler sırasında, mülkî amir tarafından istenecek hususları yerine getirmek,
 • Mevzuatla ve sıralı amirlerce verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.

HİZMETİN YERİNDE İFA EDİLMESİ

 

       Hizmetin Yerinde İfa Edilmesi Projesi 14 Ekim 2014 tarihinde 81 ilimizde uygulanmaya başlanmıştır.

    Polis Merkezi Amirliklerimizde; başta hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımız olmak üzere, herhangi bir olay nedeniyle mağdur, müşteki ve bilgi sahibi konumunda olan vatandaşlarımızın talepleri halinde Polis Merkezi Amirliklerine getirilmeksizin ifadeleri ve diğer işlemleri bulundukları yerde yapılmaktadır.

hyi1.jpg


        14 Ekim 2014 tarihinden 24 Kasım 2016 tarihine kadar 367.588 vatandaşımız bu hizmetten faydalanmıştır. Bunların 36.235’i hasta ve 3.763’ü engelli vatandaşımızdır.  

hyi2.jpg


          

 

​ 

  ZİYARETÇİ SAYISI

  Bugün:153

  Toplam:
  1675

 

 

 
 • İçişleri Bakanlığı
 • EGM Kurumsal e-Posta
 • Trafik Güvenliği Platformu 2020
 • Ulusal Ulaştırma Portalı
 • TUBİM
 • POLSAN
 • Polis Radyosu
 • Polis Eşleri Derneği