Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SUÇ GELİRLERİ İLE MÜCADELE BÜRO AMİRLİĞİ
SUÇ GELİRLERİ İLE MÜCADELE

    5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) suç gelirlerine elkoyma ve müsadere yoluyla suçla mücadelede, mağdur haklarını da gözeterek  etkili düzenlemeler ile yeniliklere yer vermiştir. Yeni yasal  düzenlemeler ile kazanç elde etmek amacıyla işlenen suçların    cazibiyetinin ortadan kaldırılması, elde edilen maddi menfaatler ile  bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan  ekonomik kazançların suç faillerinden zorla alınarak kamu vicdanının      rahatlatılması ve ceza adaletinin tam anlamıyla gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. 5237 Sayılı TCK’ nın, suç karşılığı olarak uygulanacak yaptırımları, ceza ve güvenlik tedbiri olarak belirlemiştir. Suç karşılığında yaptırım olarak uygulanacak güvenlik tedbirleri içinde, 54’üncü maddede “Eşya müsaderesi”ne, 55’inci madde de ise “Kazanç müsaderesi”ne yer verilmiştir.

Müsadere; kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen veya suçtan meydana gelen veya kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlak açısından tehlikeli olması koşuluyla suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan veya üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşyanın mülkiyeti ile suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan yada suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların devlete geçirilmesini ifade etmektedir.
TCK’da; Eşya Müsaderesi; “Madde 54’’ -İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın müsaderesine hükmolunur. Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlâk açısından tehlikeli olması durumunda müsadere edilir.” şeklinde yer almıştır.
Kazanç Müsaderesi ise; “Madde 55’’ - Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için maddî menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların müsaderesine karar verilir. Bu fıkra hükmüne göre müsadere kararı verilebilmesi için maddî menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi gerekir.” şeklinde düzenlenmiştir.
             Suç gelirleri; suçun işlenmesiyle elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi ve dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançlardır.
Suç Gelirleri ile Mücadelenin Amacı:
Suçun önlenmesi, suçtan caydırma, suç gelirlerinden yararlanan kişileri bu gelirden mahrum etme, failin elinden suçtan elde ettiği maddi menfaatlerin ve yararların alınması ile suçun sürekliliğinin kesintiye uğratılması, temel işlenme amacı haksız ekonomik menfaat elde etmek olan suçlarla tam bir mücadele ve tam bir başarı elde edilmesi, çıkar amaçlı suçlarla mücadelede başarının kalıcı hale getirilmesidir.


​Suç  Gelirleri  İle  Etkin  Şekilde  Mücadele Edilmesi Durumunda;
        
   · Yüksek kazanç elde edilmesinden dolayı, gelir elde etme amacıyla işlenen suçların önüne geçilebilecetir.
      ·    Toplumda suç işleyerek kolay para kazanma arzusunun tetiklenmesi ve suç işlenmesinin cazip hale gelmesi önlenecektir.
    ·  Toplumsal düzeni ve asayişi tehdit altına alarak sosyal ve ekonomik alanlarda onarılmaz yaralara ve kamu vicdanında büyük rahatsızlıkların oluşmasına engel olunacaktır.
      ·   Suçtan elde edilen gelir sayesinde suç örgütlerinin varlığını korumasına ve örgütlü suçların gelişmesi ve yayılması engellenecektir.
        · Yapanın yanına kar kalıyor şeklinde özetlenebilecek toplumsal algılamalar oluşmayacaktır.
        · Suçtan elde edilen gelir, kazanç ve maddi menfaatlerin; tekrar suç işleme amacıyla kullanılmasına, yeni suçların işlenmesine alt yapı ve finansman oluşturmasına, böylelikle suç faillerinin kazancının artmasına engel olunacaktır.        
Suçtan maddi zarar gören mağdurun;
·      Hakkını aramadığı,
·      Kaybetmiş olduğu maddi kaybın geri alınamaz düşüncesine sahip olduğu,
·      Suçludan hak talebinde bulunmayı bilmediği,
·  Büyük bir kısmının uğradıkları zararlardan dolayı ceza davası dışında ayrıca hukuk mahkemelerinde zararlarının tazmin edilmesi için dava açmaları gerektiğini bilmedikleri görülmüştür.    
Mağdur olan vatandaşlarımızın uğradıkları zararları ve kayıplarını geri alabilmeleri için, hukuk mahkemelerinde ayrıca dava açmaları gerekmektedir. Böylelikle suç gelirleri mücadele konusunda daha iyi seviyeye gelinecektir.
 
 
 

  ZİYARETÇİ SAYISI

  Bugün:153

  Toplam:
  1675
 
 
 
​​​
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • EGM Kurumsal e-Posta
 • Trafik Güvenliği Platformu 2020
 • Ulusal Ulaştırma Portalı
 • TUBİM
 • POLSAN
 • Polis Radyosu
 • Polis Eşleri Derneği